quang cao google
Google tìm kiếm hiệu quả
Thành công với Google
Quảng cáo trên Google
Hỗ trợ online Xem tiếp
Mạnh Dương - Hỗ trợ Google
Mạnh Dương
0983.99.6789
Anh Mạnh - Hỗ trợ Google
Anh Mạnh
0916.26.6789
Lan Hương - Hỗ trợ Kế toán
Lan Hương
0916.26.6789
Vũ Vân Anh - Hỗ trợ Google
Vũ Vân Anh
0916.26.6789
Nguyễn Tú - Hỗ trợ Google
Nguyễn Tú
0916.26.6789
Mai Phương - Hỗ trợ Google
Mai Phương
0916.26.6789
Minh Tiến - Hỗ trợ Google
Minh Tiến
0912.596.666
Thanh Thủy - Hỗ trợ Google
Thanh Thủy
0916.26.6789
Trao đổi quảng cáoXem tiếp
 • Thiết kế website Đẹp - Ấn tượng
  Google chứng nhận VNPEC là đối tác quảng cáo Google
  Tư vấn - Trợ giúp khách hàng
  Đăng ký quảng cáo google Online
 • Lượt xem 7726   lần

Hướng dẫn cài đặt Gmail trong OutLook Express

- (15:23:35 | Thứ hai, 21/02/2011)
Bạn muốn nhận thư từ Gmail trong hòm thư Outlook Express (OE)?. Rất đơn giản, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt các thông số để bạn có thể truy cập Gmail một cách Offline bằng các phần mềm duyệt mail Outlook Express

TO ENABLE POP IN GMAIL:

 1. Sign in to Gmail.
 2. Click Settings at the top of any Gmail page.
 3. Click Forwarding and POP/IMAP.

 4. Gmail POP Settings

   

 5. Select Enable POP for all mail or Enable POP for mail that arrives from now on.
 6. Choose the action you'd like your Gmail messages to take after they are accessed with POP.
 7. Configure your POP client and click Save Changes.

TO SETUP YOUR OUTLOOK EXPRESS CLIENT TO WORK WITH GMAIL:
 1. Open Outlook or Outlook Express.
 2. Click the Tools menu, and select Accounts...
 3. Click Add, and then click Mail...
 4. Add mail account
 5. Enter your name in the Display name: field, and click Next.
 6. Enter your full Gmail email address (username@gmail.com) in the Email address: field, and click Next. Google Apps users, enter your full address in the format 'username@your_domain.com.'
 7. Enter username
 8. Enter pop.gmail.com in the Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server: field.
 9. Enter smtp.gmail.com in the Outgoing mail (SMTP) server: field.
 10. Enter server names
 11. Click Next.
 12. Enter your full email address (including '@gmail.com') in the Account name: field.
 13. Enter your email password in the Password: field, and click Next.
 14. Enter account name and password
 15. Click Finish.
 16. Highlight pop.gmail.com under Account, and click Properties.
 17. Highlight account
 18. Click the Advanced tab.
 19. Fill in the following information:*
  • Check the 2 box This server requires a secure connection (SSL)
  • Enter 465 in the Outgoing mail (SMTP): field.
  • Enter 995 in ther Incoming mail (POP3): field.
  • Highlight account

  *The order of Outgoing and Incoming mail server fields varies by version. Make sure you enter the correct information in each field.

 20. Return to the Servers tab, and check the box next to My server requires authentication.
 21. Highlight account
 22. Click OK.

Congratulations! You're done configuring your client to send and retrieve Gmail messages.

Ask
AOL
Bing
Google
Yahoo
Facebook
Msn